ซื้อบัตรเข้างาน

ระบุรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อทำการจองที่นั่งของคุณ


ผู้ซื้อบัตร

@


ผู้เข้างานคนที่ 1

@

ซื้อบัตร Early Bird ในราคาพิเศษ! เพียง 9,900 บาท (จาก 12,600 บาท)
พร้อมรับฟรี! ดีวีดี, เอกสารประกอบการฝึกอบรม, อาหารกลางวัน 2 มื้อ และ อาหารเย็นวันสุดท้าย
ด่วน! วันนี้ - 9 เม.ย. 60 เท่านั้น
บัตรทั้งหมด 1 ใบ
รวมเป็นจำนวน
12,600 บาท