Sales Superpower ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Sales Superpower ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Sales Superpower ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ฝึกอบรม 2 วันเต็ม
วันเสาร์ที่ 27 - อาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 9:00 - 18:00 น.
ที่ อาคาร Omni Tower สุขุมวิท ซอย 4 กรุงเทพฯ

โปรโมชั่นพิเศษ! Early Bird จากราคาเต็ม 12,600 บาท
ลดเหลือพิเศษเพียงท่านละ 9,900 บาท
(ภายในวันที่ 7 พ.ค. '60)

องค์กรจะเติบโตได้โดย
การให้ได้มาซึ่งลูกค้าใหม่เท่านั้น
เพื่อให้การเติบโตเป็นไปอย่างยั่งยืน

Sales Superpower ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

บรรยายเป็นภาษาไทย

สัมมนา 2 วันเต็มที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแนวคิด
และเรียนรู้ทักษะการขาย เปลี่ยนข้อโต้แย้งให้เป็นการปิดการขายและต่อรองให้สัมฤทธิ์

พบกับ

Sales Superpower ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

พบกับ

'Paul' Pornthep SriNarula
อาจารย์พรเทพ ศรีนฤหล้า

ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม
นวัตกรการขายและการตลาด และนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

โปรโมชั่นพิเศษ! Early Bird
เพียงท่านละ 9,900 บาท
จากราคาเต็ม 12,600 บาท
คลิกจองบัตร

(ภายในวันที่ 7 พ.ค. '60)

อบรม 2 วันเต็มพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติ

ความรับผิดชอบ

บรรลุเป้าหมาย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
Course Outline :

การให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งลูกค้า
Gain and Regain Customers.

การเสาะแสวงหาลูกค้าและการนำเสนอ
Prospecting and Presentation.

แปรเปลี่ยนไม่ซื้อให้เป็นซื้อ
Convert No into Yes.

เปลี่ยนข้อโต้แย้งให้เป็นการปิดการขาย
Convert Objection into Sale Closing.

กุญแจสู่ความสำเร็จในการขาย
Keys to Success into Selling.

ทักษะในการอ่านคน
Reading People Skill.

การเจรจาต่อรองที่สัมฤทธิ์ผล
Effective Negotiation.

โปรโมชั่นพิเศษ! Early Bird
เพียงท่านละ 9,900 บาท
จากราคาเต็ม 12,600 บาท
คลิกจองบัตร

(ภายในวันที่ 7 พ.ค. '60)

ทำไมหลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับคุณ

องค์กรจะเติบโตได้โดยการให้ได้มาซึ่งลูกค้าใหม่เท่านั้น เพื่อให้การเติบโตเป็นไปอย่างยั่งยืน องค์กรต้องรักษาไว้ซึ่งลูกค้า การที่จะรักษาไว้ซึ่งลูกค้า ทุกสิ่งทุกอย่างขององค์กรจะต้องมีลูกค้าเป็นที่ตั้งเสมอ ลูกค้าที่มีความพึงพอใจในคุณภาพและบริการขององค์กรเท่านั้นที่จะพัฒนาไปสู่ลูกค้า ที่ยินดียิ่งกับองค์กร และลูกค้าที่ยินดียิ่งกับองค์กร จะพัฒนาไปสู่ลูกค้าที่ซื่อสัตย์กับองค์กร ลูกค้าจะพึงพอใจกับองค์กรได้ก็ด้วยแรงขับและความมุ่งมั่นของบุคคลากรในองค์กร ที่มีต่อลูกค้าเท่านั้น ไม่เพียงแต่ตั้งฝ่ายบริการลูกค้าขึ้นมาเท่านั้น อีกนัยหนึ่ง เปลี่ยนลูกค้าผู้สงสัย เป็นลูกค้าผู้มุ่งหวัง เปลี่ยนลูกค้าผู้มุ่งหวังเป็นลูกค้า เปลี่ยนลูกค้าเป็นลูกค้าผู้ซื่อสัตย์ และเปลี่ยนตัวเราจากผู้ขายเป็นเสบียงประจำ

Sales Superpower ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Sales Superpower ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
Sales Superpower ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โปรแกรมการฝึกอบรม
“Sales Superpower” เหมาะสำหรับ

ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการฝ่ายขาย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งมือใหม่และมีประสบการณ์

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

โปรโมชั่นพิเศษ! Early Bird
เพียงท่านละ 9,900 บาท
จากราคาเต็ม 12,600 บาท
คลิกจองบัตร

(ภายในวันที่ 7 พ.ค. '60)

ประวัติและผลงานด้านต่างๆ
ของ อาจารย์พรเทพ ศรีนฤหล้า

เป็นอาจารย์สอนวิชาการตลาดทั้งปริญญาตรีแลโท 24 เทอมเต็ม
เป็นเวลา 13 ปีเต็ม (พ.ศ. 2527 - 2539)
มหาวิทยาลัยอสัมชัญ (ABAC)

วิทยากรบรรยายวิชาการเจาะตลาดต่างประเทศ (พ.ศ. 2530 - 2534)
กรมส่งเสริมการส่งออก
กรรมการ และผู้บรรยายพิเศษ
โรงเรียนอสังหาริมทรัพย์ไทย

ผลงานสุดยอดการขายและนวัตกรรมการตลาด
(ช่วงปี 2524 - 2558 รวม 35 ปี ไล่จากช่วงเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน)

  • บริหารธุรกิจส่งออก เจรจาขายสินค้าไทยกับผู้ซื้อและผู้นำเข้าทั่วโลก ร่วมออกบูธตามงานแสดงสินค้าประเทศต่างๆทั่วโลก
  • บริหารธุรกิจตัวแทนนิตยสารต่างประเทศและในประเทศไทย นำทีมและฝึกอบรมทีมขายโฆษณา
  • เป็นผู้บุกเบิกเปิดตลาด เครื่อมือดูแลสุขภาพยี่ห้อ "OSIM" ในประเทศไทย ตั้งแต่ยุคที่ประเทศไทยยังไม่รู้จักเครื่องมือดูแลสุขภาพสำหรับไว้ใช้ตามบ้าน เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องนวด และเก้าอี้นวด โดยเปิดบูธ และร้านตามศูนย์การค้าต่างๆ นำทีมและฝึกอบรมพีซีประจำบูธและร้านตามศูนย์การค้า
  • เป็นผู้บุกเบิกเปิดตลาด เครื่อมือดูแลสุขภาพยี่ห้อ "OSIM" ในประเทศอินเดีย ตั้งแต่ยุคที่ประเทศอินเดียยังไม่รู้จักเครื่องมือดูแลสุขภาพสำหรับไว้ใช้ตามบ้าน เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องนวด และเก้าอี้นวด โดยเปิดบูธ และร้านตามศูนย์การค้าต่างๆ นำทีมและฝึกอบรมพีซีประจำบูธและร้านตามศูนย์การค้า
  • บริหารธุรกิจตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ นำทีมและฝึกอบรมทีมขาย โดนเน้นการขายบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนี่ยมทั่วกรุงเทพฯ
  • เป็นผู้นำยุคแรกของประเทศไทยในการพัฒนาคอนโดมิเนี่ยมควบเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ "OMNI TOWER" ณ สุขุมวิท ซอย 4 กรุงเทพฯ และบริหารงานขายทั่วโครงการ
  • บริหารธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ "OMNI TOWER SYNCATE SUITES"

โปรโมชั่นพิเศษ! Early Bird เพียงท่านละ 9,900 บาท
จากราคาเต็ม 12,600 บาท
(ภายในวันที่ 7 พ.ค. '60)

คลิกจองบัตร
Sales Superpower ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Sales Superpower
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ฝึกอบรม 2 วันเต็ม วันเสาร์ที่ 27 - อาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560
เวลา 9:00 - 18:00 น.
ที่ อาคาร Omni Tower สุขุมวิท ซอย 4 กรุงเทพฯ
ดูแผนที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 098 010 9861
สัมมนาจัดโดย